TonTon Mae!

<object width="500" height="360" data="http://www.youtube.com/v/WyKfgjLnYzU&fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WyKfgjLnYzU&fs=1">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="wmode" value="opaque">
<embed src="http://www.youtube.com/v/WyKfgjLnYzU&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="500" height="300">
</object>
Song: TonTon Mae!
Vocal: Haruka Nana & Kane Tomo
Trans & Timing: Kobato9x
Hy vọng các bạn sẽ thích MV này :3

Lời dịch:
Con ốc sên nè - Con ốc sên nè
Cái chăn mềm mại nè - Cái chăn mềm mại nè
Đi thôi nào
Điểm tuyệt đối lun nè - Điểm tuyệt đối lun nè
Chỉ, chỉ về phía trước nào - Chỉ, chỉ về phía trước nào
Không có tên gì đâu, chỉ là tiến lên thôi
Đưa tay của bạn ra đằng trước và giữ nguyên như vậy nhé
Xếp hàng nào, người cao nhất là thủ lĩnh nhé
Đặt tay lên hông, đi thẳng và thư giãn nè
Con ve sầu nè - Con ve sầu nè
Mình khó tính lắm đó nha - Mình khó tính lắm đó nha
Đi thôi nào
Bẹp bốp mạng mẽo nè - Bẹp bốp mạng mẽo nè
Chỉ, chỉ về phía trước nào - Chỉ, chỉ về phía trước nào
Có ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt mình... Ồ, đó là ông mặt trời
Một ngày thật đẹp và ấm áp, cùng hát một bài nào
Nhìn kìa, bầu trời phủ đầy mây
Ui da, tớ lỡ va vào cậu rồi, xin lỗi nha!
Ếch đang nhảy kìa - Ếch đang nhảy kìa
Đánh sạch răng nè - Đánh sạch răng nè
Đi thôi nào
Chỉ, chỉ vào pantsu nè - Chỉ, chỉ vào pantsu nè
Chỉ, chỉ về phía trước nào - Chỉ, chỉ về phía trước nào
Chỉ, chỉ về phía trước nào - Chỉ, chỉ về phía trước nào