pro nào có ứng dụng ghép của Opera 7.1 + ola kul (mod ẩn) cho mình xin nha... like nhiệt tình