RA MẮT MÁY CHỦ MỚI: -CHIẾN THẦN-


EVENT ĐUA TOP CỰC KHỦNG

TRIỆU TẬP ANH HÙNG LỪNG DANH BANG HỘI

CÔNG THÀNH CHIẾN DIỄN RA CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN
Ra Mắt Máy Chủ Mới Chiến Thần Open Chính Thức 13h Ngày 8/8/2015
<div align="center">Mu Bóng Ma. us

Phiên Bản Season 6.9
Ra Mắt Server
Miễn Phí 100%
Server Chiến Thần
Cụm máy chủ Bóng Ma
Đang tiến hành Alphatest từ ngày 5/8/2015
Khởi tạo nhân vật bạn được tặng NGÀY 65.000 Point

OPEN BETA 13H NGÀY 15/8/2015

</div>