- Mình xài đt C3.00 mình hay dùng UcWeb để đọc mấy manga (Trước xài n5233 mà giờ nó còn cục để chăng gà thôi )
- Mình có tải mấy ứng dụng max speed trên google, gần như tất cả đã test nhưng không hiểu sao nó vẫn load đc gần hết ảnh thì nó lại không load nữa ....
- Ai biết mod max tối đa luôn không ... Nghĩa là load max cả chữ cả ảnh khi nào done hết rồi nó mới dừng ấy .... không bị dừng đột ngột

~~~~~~~~~arigatou gozaimasu~~~~~~~~~