avatar wapvip pro vừa cập nhật một số chức năng như sau :
Menu Vip: Auto Click, SetSpeed, hack xu, lượng, xèng ảo...
+ Đăng Xuất
+ Chuyển Nv
+ Thoát
*Trong Farm
+ Chăm Sóc: Chăm sóc smart, auto click...
+ Vật nuôi: Bơm thuốc, Thu hạch(trứng, sữa))), Bán
+ Cây trồng: Bón phân, Thu hoạch, Gieo hạt
+ Cửa hàng
+ Auto Smart Farm
+ Đăng xuất
+ Thoát
+ Chuyển NV
- Thêm Hack xu, lượng, xèng ảo(Vào Menu vip => CDSHT)
- Thêm Auto Hành động và Auto Cảm xúc(Trong Menu vip nhé)
- Bỏ bón phân trong auto Smart Farm và Chăm sóc nhé

quay so avatar b
Thành phố huyền diệu
- Thiên thần tí hon: 6h góc 70
- Áo hoàng tử: 8h tối gọc 120
- Quần hoàng tử: ngay sau được áo dừng quay khoảng 20-30phut xong tiếp tục quay góc 120 nhé.
- Kính siêu sao: 7h tối góc 120.
- Kính đại bàng: 6h sáng góc 80.
Thành phố tri kỉ
- Mặt nạ xeko: 9h sáng góc 1.
- VHTL: 12h đêm góc 18.
- VMHL: 3h sáng góc 32.
- Điều kiện cần là bạn phải có ít nhất 1 pet và có 100% sức khỏe
- Tất cả các pet avatar đều có thể làm ra nhiều con