Nếu như trước kia người Việt dùng Android muốn chặn cuộc gọi hay SMS phiền phức phải dùng đến sự tương trợ của tổng đài, hay các phần mềm nước ngoài phức tạp, thì giờ đây đã có ứng dụng Chặn cuộc gọi cho android hết sức đơn giản nhưng rất hiệu quả.