Giao diện tin nhắn y hệt iphone....đơn giản, nổi bật và chi tiết
Tích hợp các biểu tượng cảm xúc...dễ dàng nhắn & nhận tin nhắn với các biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh từ các điện thoại android hoặc cả điện thoại iphone
Giao diện nhắn tin và giao diện khi nhận tin
Clip trải nghiệm:

<object width="500" height="360" data="http://www.youtube.com/v/Zm0vJSsDJJU&fs=1" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zm0vJSsDJJU&fs=1">
<param name="allowFullScreen" value="true">
<param name="wmode" value="opaque">
<embed src="http://www.youtube.com/v/Zm0vJSsDJJU&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="500" height="300">
</object>

Down Load Fshare: http://www.fshare.vn/file/T1RHPDYB6T/

Chi tiết:
https://play.google.com/store/apps/...251bGwsMSwxLDEsImNvbS5pcGhvbmVzdHlsZS5tbXMiXQ