Đã có bản mở hết các tính năng Premium của GO SMS Pro v5.251. Download tập tin bên dưới về
2. Cài đặt Go SMS Pro Premium v5.25 và chạy ứng dụng xong thoát ra
3. Cài đặt và chạy ứng dụng Lucky Patcher để có thư mục Lucky Patcher. Copy tập tin văn bản có tên com.jb.gosms (có trong zip) vào thư mục LuckyPatcher
4. Bật ứng dụng Lucky Patcher
5. Chọn mục Go SMS Pro, ấn giữ và chọn Custom Patch rồi Apply
6. Bật Go SMS Pro Premium v5.25 và tận hưởng Full tính năng Premium

Nếu tắt mạng đi thì tính năng premium sẽ mất. Không sao, bạn làm lại từ bước 4

<div style="width:400px;height: 50px;"><div style="margin-left:10px;margin-right:10px; margin-top:10px; margin-bottom:10px; ">KetNoi123.Com_Go-SMS-Pro-Premium-v5.25.zip</div></div>