Phần mềm hẹn giờ tắt cuộc gọi Android
Bây giờ rất nhiều bạn đăng ký gọi cước trả sau gọi miễn phí 10 phút nội mạng nên phần mềm hẹn giờ tắt cuộc gọi cho Android là rất cần thiết.

Xin giới thiệu đến các bạn phần mềm Call-timer- Giới hạn cuộc gọiMô tả:
Hiện tại đang rất phổ biến gói cước gọi miễn phí 10 phút. Việc sử dụng gói cước này sẽ rất tiết kiệm cho nhiều người sử dụng điện thoại. Tuy vậy, cứ phải theo dõi thời gian từ khi cuộc gọi bắt đầu đến khi gần hết thời gian giới hạn quả là bất tiện. Với sự hỗ trợ của phần mềm “Giới hạn cuộc gọi” này bạn sẽ được nói chuyện thoải mái mà không cần quan tâm đến thời gian. Phần mềm này sẽ thông báo cho bạn biết khi thời gian sắp hết và tự động ngắt cuộc gọi giúp bạn.

Download miễn phí tại Google Play