PhoneWeaver 2.3.1

(Yêu cầu Android 2.0 trở lên)
1 ứng dụng giúp bạn quản lý và hiện thị các setting trong máy như là âm báo,3g,gps...ra ngoài home screen để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng,có thể tạo profile theo ý của mình<div style="width:400px;height: 50px;"><div style="margin-left:10px;margin-right:10px; margin-top:10px; margin-bottom:10px; ">http://www.mediafire.com/?m7d4nd67cmtxb1b
</div></div>