Messaging Metro Beta 0.62

(Yêu cầu Android 2.1 trở lên)

<div style="width:400px;height: 50px;"><div style="margin-left:10px;margin-right:10px; margin-top:10px; margin-bottom:10px; ">http://www.mediafire.com/?d6bn2ynmrhqc2c8
</div></div>