Cách vui nhất để thưởng thức tranh chế trên thiết bị Android của bạn.
Memedroid là một ứng dụng cho phép bạn xem, tạo, bình luận vấn đề tầng lớp truyện tranh
Chia sẻ trên Facebook, Twitter, Reddit, WhatsApp, và các mạng tầng lớp khác.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.