Cài đặt:

- Vào Play Store và tìm ứng dụng của mình với từ khóa "Jindo Pro" tên developer là Vu.Nguyen

- Link web của Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zumy.jindo

- Link mediafire: http://www.mediafire.com/?mxgmazwahqzt4

Vài tấm hình: