Yahoo Messenger là phần mềm chat quen thuộc và cần thiết với tất cả mọi người
Đây là phiên bản V1.0.2.2455 đã được Việt Hóa với giao diện trực quan dể sử dụng như đang chat trên PC
Linkdown :
<div style="width:400px;height: 50px;"><div style="margin-left:10px;margin-right:10px; margin-top:10px; margin-bottom:10px; "> http://www.4shared.com/file/kEXG5BR4/Messenger_VH_Final.html</div></div>

Việt Hóa : TruongHan - PDAViet