Theo công thức tâm tính này, một đứa ở tầm 20 tuổi (từ 20 - 29) tần suất “yêu” của họ là 8 lần trong 10 ngày. Một đứa ở tầm tuổi 30 (30 - 40) thích hợp quan hệ tình dục 7 lần trong 20 ngày.

Công thức tính cụ thể
Ở đây, có một công thức có thể tham khảo, đó là “lấy số đầu của tuổi nhân với 9, số hàng chục làm chu kỳ, số đơn lẻ làm số lần tình dục”.
thí dụ: người 20-29 tuổi, số lần quan hệ tình dục là 2 × 9 = 18, nghĩa là trong 10 ngày quan hệ dục tình 8 lần. Một người ở tầm tuổi 30 - 40 thì có công thức “yêu” là 3 × 9 = 27, tức là trong 20 ngày họ hợp quan hệ tình dục 7 lần, có tức là 3 ngày/lần là tốt nhất.

Một đứa ở tầm tuổi tứ tuần (40 - 50) thì có công thức “yêu” là 4 × 9 = 36, có nghĩa là trong 30 ngày 6 lần, tức thị 5 ngày/lần là tốt nhất. Một người ở tầm tuổi ngũ tuần (50 - 60) thì có công thức “yêu” là 5 × 9 = 45, tức thị 5 lần trong 40 ngày, có tức là 8 ngày/lần là tốt nhất và cứ theo đó tính tình tiếp. Theo công thức, người 60-69 tuổi thì 12 ngày/lần, người 70-79 tuổi là 20 ngày/lần, người trên 80 tuổi khoảng 1 tháng/lần.

Tuy nhiên, vào ngày tiếp theo sau ngày quan hệ dục tình, nếu cảm thấy đau lưng, ù tai, mỏi mệt mất sức, chân đứng không vững, chứng tỏ số lần “yêu” quá ngay, cần giãn cách ngày dài hơn.

Một số nam giới sau khi “xuất binh” nhiều lần, số lượng tinh binh sẽ kiệt. Nếu bạn và một nửa thích quan hệ tình dục thường xuyên, có thể để cho anh ấy “xuất binh” nhiều lần sau đó làm một rà soát phân tích tinh binh. Bài phân tách này có thể đo được chất lượng và số lượng tinh binh của anh ấy sau khi xuất binh liền tù tù.

Số lần quan hệ tình dục quá nhiều sẽ làm cho số lượng tinh binh giảm, chất lượng kém, thậm chí tinh binh phóng ra là tinh binh dạng con nít chưa trưởng thành, cho nên chẳng thể mang thai.

Chỉ khi vợ chồng quan hệ dục tình có quy luật mới có thể đảm bảo số lượng và chất lượng của tinh binh, từ đó mới có thể mang thai. trái lại, số lần “yêu” quá ít sẽ dẫn đến thời gian ngăn cách “yêu” quá lâu, như vậy chất lượng tinh binh phóng ra ngoài thân thể sẽ không cao hoặc lão hóa và cũng không có lợi cho mang thai.

View more random threads: